Løssalgsbilletter

Salget af løssalgsbilletter til åbningskoncerten med Trio con Brio Copenhagen mandag d. 4. oktober er nu åbent.

Køb billet her

Vi lukker nu for nye indmeldelser

Vi har nu nået det maximale medlemstal på 300 og lukker derfor for nye indmeldelser for sæsonen 2020-21. Vi takker for den store opbakning og glæder os til at byde jer velkommen til den nye sæson!
Hvis man stadig ønsker at blive medlem, kan man henvende sig til foreningens kasserer, Jens Erik Basballe via info@hkmf.dk, og blive skrevet på en nummereret venteliste.

Der vil fortsat være mulighed for at købe et mindre antal billetter i løssalg til de enkelte koncerter. Links til køb af disse billetter via Place2Book vil blive publiceret fra koncert til koncert på hjemmesiden (www.hkmf.dk) og meldes ud på Facebook.

Indmeldelse

Nu kan man indmelde sig til næste sæson!
Vi gør opmærksom på, at det på generalforsamlingen d. 31. maj 2021 blev vedtaget, at fortsat medlemsskab fra sæson 20-21 til sæson 21-22 kun betales med 300 kr. på grund af Corona-aflysningerne i sidste sæson, mens nytegninger betales med 600 kr. Hvis gentegning ikke ønskes, vil kompensation for de manglende koncerter ikke finde sted. Kontingentet dækker i sæson 21-22 6 koncerter.
Børn og unge under 25, samt studerende kan få abonnement for halv pris, dvs. 300,- kr. og løssalgsbilletter til 70,- kr.

Gentegning af medlemsskab sker ved betaling via bankoverførsel til foreningens konto:
Reg. 2135, Konto: 6270 160 342
– med angivelse af navn (navne), adresse, e-mail adresse og telefon (helst mobil).
(Vi vil gerne have mulighed for at kontakte medlemmerne hurtigt og uden de store omkostninger ved evt. ændringer).

Nyt: Når bankoverførslen er modtaget, tilsendes via e-mal et link til Place2Book, som medlemmet kan bruge til udprintning af et medlemskort til sæsonen, eller til få et skærmbillede på en mobiltelefon (smartphone). (“Køb af gratis medlems-billet”). Billetten vil indeholde en unik stregkode, som kan scannes ved indgangen.
Har man ikke print-mulighed eller en moderne mobiltelefon, kan man henvende sig til kassereren, der vil finde en “manuel” løsning.
På grund af det begrænsede antal pladser i kirken, er der sat et loft for, hvor mange medlemmer vi kan være i foreningen.
Eksisterende medlemmer fra sæson 20-21 har fortrinsret til pladserne i kirken og gentegning af deres medlemsskab frem til d. 31. juli 2021; men fra d. 1. august 2021 er der åbent for tegning af medlemsskab for såvel tidligere som nye – i den udstrækning, der er ledige pladser.

Sæsonprogram 2021/22

Velkommen til sæson 2021/22! Sæsonprogrammet er netop blevet opdateret her på hjemmesiden. God læselyst!

“Rising Stars”

Vi er utroligt glade for endelig at kunne byde jer velkommen til 2 “Rising Stars” koncerter mandag d. 10. maj med violinisten Anna Egholm, pianisten Elias Holm og klarinettisten Jonas Frølund!

Læs mere om koncerterne her

Desværre endnu en aflysning

Kære medlemmer

Vi bliver desværre igen pga. de gældende Corona-restriktioner nødt til at aflyse HKMFs næste koncert, nemlig mandag d. 1. februar med Quatuor Danel.

Næste planlagte abonnementskoncert er mandag den 8. marts med den engelske Doric String Quartet, som vi virkelig håber at kunne gennemføre.

Rising Stars koncerten, som blev aflyst i december, er blevet flyttet til mandag d. 10. maj 2021, og vi tager løbende stilling til videre flytninger og aflysninger.

Bestyrelsen vurderer, at det ville være bedst at se tiden lidt an, så vi kan vurdere den samlede situation, når vi ved mere om afviklingen af resten af sæsonen. Dette inkluderer afholdelse af generalforsamling. Vi holder et møde om dette, så snart dette er muligt.

Vi håber, at alle medlemmer er ved godt helbred og ser frem til den dag, vi igen kan mødes og nyde musik sammen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Hellerup Kammermusikforening