Vi lukker nu for nye indmeldelser

Vi har nu nået det maximale medlemstal på 300 og lukker derfor for nye indmeldelser for sæsonen 2020-21. Vi takker for den store opbakning og glæder os til at byde jer velkommen til den nye sæson!
Hvis man stadig ønsker at blive medlem, kan man henvende sig til foreningens kasserer, Jens Erik Basballe via info@hkmf.dk, og blive skrevet på en nummereret venteliste.

Der vil fortsat være mulighed for at købe et mindre antal billetter i løssalg til de enkelte koncerter. Links til køb af disse billetter via Place2Book vil blive publiceret fra koncert til koncert på hjemmesiden (www.hkmf.dk) og meldes ud på Facebook.