Hellerup Kammermusikforenings formål, virke, koncertsæson, regnskabsår, fordele, priser, indmeldelse og betaling.

Foreningens formål er at arrangere et antal årlige koncerter – overvejende med kammermusik – i Gentofte Kommune.
Vi sigter på en høj musikalsk standard, og engagerer danske såvel som udenlandske ensembler, også gerne med musikere fra den unge generation.
Naturligvis sætter ressourcerne sine begrænsninger, men det er i de seneste år blevet til 6 koncerter pr. sæson, hvor vi har kunnet glæde medlemmerne og os selv med rigtig mange særdeles gode koncerter.
Endvidere afholder foreningen et antal børnekoncerter (typisk 3) i løbet af sæsonen.

Programsæsonen går fra 1/7 til 30/6, mens regnskabsåret a.h.t. Kunststyrelsens tilskudspraksis er nødt til at følge kalenderåret. Foreningen har i de senere år kunnet glæde sig over pæne driftstilskud fra Gentofte Kommune, Kunststyrelsen og fra “Solistforeningen af 1921”.
Der holdes generalforsamling i forbindelse med den første koncert i det nye år – normalt i januar måned. Her aflægges regnskabet for det foregående år, og man vedtager kontingentet for den kommende koncert-sæson.

Medlemsskab tegnes før sæsonstart for hele sæsonen, hvorved man opnår flere fordele:

– Et samlet abonnement for sæsonens 6 koncerter, med stor rabat i forhold til prisen ved løssalg.
– I pausen får man et glas vin og småkager.
– Rabat på billetprisen for ledsagende voksne til foreningens børnekoncerter.
– Skulle man være forhindret til en enkelt koncert, kan medlemskortet lånes ud.

Kontingent for sæsonen 2023-2024

700 kr. for voksen og 350 kr. for børn, unge under 25 år og studerende

Gentegning af medlemsskab sker ved betaling via bankoverførsel til foreningens konto:
Reg. 2135, Konto: 6270 160 342
– med angivelse af navn (navne), adresse, e-mailadresse og telefon (helst mobil).

Navn er meget vigtigt for ID af indbetaler !! Undlad venligst “Sæson 23-24”, “Kontingent” og lignende betegnelser !!
(Øvrige kontakt-oplysninger: Vi vil gerne have mulighed for at kontakte medlemmerne hurtigt og uden de store omkostninger ved evt. ændringer. Er der ikke plads ved bankoverførslen, kan en separat Email sendes til kassereren, jbasballe@gmail.com).

På grund af det begrænsede antal pladser i kirken, er der sat et loft for, hvor mange medlemmer vi kan være i foreningen.
Eksisterende medlemmer fra sæson 22-23 har fortrinsret til pladserne i kirken og gentegning af deres medlemsskab frem til d. 30. juni 2023, hvorefter vi åbner for ventelisten – i den udstrækning, der er ledige pladser.

Løssalgsbilletter

Et antal løssalgsbilletter bliver sat til salg på Place2Book via et købs-link til den enkelte koncert – eller købes kontant ved indgangen. De pågældende links til Place2Book findes på “sæsonprogram” siden her på hjemmesiden.
Løssalgsprisen for denne sæson (2023/24) blev sat til er 180,- kr. for voksen og 90 kr. for børn, unge under 25 år og studerende pr. koncert.

Venteliste

Hvis man ønsker at blive medlem, kan man henvende sig til foreningens kasserer, Jens Erik Basballe via info@hkmf.dk, og blive skrevet på en nummereret venteliste.