Hellerup Kammermusikforenings formål, virke, koncertsæson, regnskabsår, fordele, priser, indmeldelse og betaling.

Foreningens formål er at arrangere et antal årlige koncerter – overvejende med kammermusik – i Gentofte Kommune.
Vi sigter på en høj musikalsk standard, og engagerer danske såvel som udenlandske ensembler, også gerne med musikere fra den unge generation.
Naturligvis sætter ressourcerne sine begrænsninger, men det er i de seneste år blevet til 6 koncerter pr. sæson, hvor vi har kunnet glæde medlemmerne og os selv med rigtig mange særdeles gode koncerter.
Endvidere afholder foreningen et antal børnekoncerter (typisk 3) i løbet af sæsonen.

Programsæsonen går fra 1/7 til 30/6, mens regnskabsåret a.h.t. Kunststyrelsens tilskudspraksis er nødt til at følge kalenderåret. Foreningen har i de senere år kunnet glæde sig over pæne driftstilskud fra Gentofte Kommune, Kunststyrelsen og fra “Solistforeningen af 1921”.
Der holdes generalforsamling i forbindelse med den første koncert i det nye år – normalt i januar måned. Her aflægges regnskabet for det foregående år, og man vedtager kontingentet for den kommende koncert-sæson.

Medlemsskab tegnes før sæsonstart for hele sæsonen, hvorved man opnår flere fordele:

– Et samlet abonnement for sæsonens 6 koncerter, med stor rabat i forhold til prisen ved løssalg.
– I pausen får man et glas vin eller en kop kaffe og småkager.
– 50 % rabat på billetprisen for ledsagende voksne til foreningens børnekoncerter.
– 1 gæstebillet pr. sæson. (Kan dog ikke anvendes ved András Schiff koncerten).
– Skulle man være forhindret til en enkelt koncert, kan medlemskortet lånes ud.

Vi gør opmærksom på, at det på generalforsamlingen d. 31. maj 2021 blev vedtaget, at fortsat medlemsskab fra sæson 20-21 til sæson 21-22 kun betales med 300 kr. på grund af Corona-aflysningerne i sidste sæson, mens nytegninger betales med 600 kr. Hvis gentegning ikke ønskes, vil kompensation for de manglende koncerter ikke finde sted. Kontingentet dækker i sæson 21-22  6 koncerter.
Børn og unge under 25, samt studerende kan få abonnement for halv pris, dvs. 300,- kr. og løssalgsbilletter til 70,- kr.
Et antal løssalgsbilletter bliver sat til salg på Place2Book via et købs-link til den enkelte koncert – eller købes kontant ved indgangen. De pågældende links til Place2Book findes på “sæsonprogram” siden her på hjemmesiden (www.hkmf.dk).
Løssalgsprisen for denne sæson (2021/ 22) blev sat til 150,- kr. pr. koncert.

KØB LØSSALGSBILLETTER HER

Indmelder man sig i løbet af sæsonen er prisen reduceret efter følgende skala:
5 sidste koncerter: kr. 540,-
4 sidste koncerter: kr. 450,-
3 sidste koncerter: kr. 360,-

Gentegning af medlemsskab sker ved betaling via bankoverførsel til foreningens konto:
Reg. 2135, Konto: 6270 160 342
– med angivelse af navn (navne), adresse, e-mailadresse og telefon (helst mobil).
(Vi vil gerne have mulighed for at kontakte medlemmerne hurtigt og uden de store omkostninger ved evt. ændringer).

Nyt: Når bankoverførslen er modtaget tilsendes via e-mail et link til Place2Book, som medlemmet kan bruge til udprintning af et medlemskort til sæsonen, eller til at få et skærmbillede på en mobiltelefon (smartphone). (“Køb af gratis medlemsbillet”). Billetten vil indeholde en unik stregkode, som kan scannes ved indgangen.
Har man ikke print-mulighed eller en moderne mobiltelefon, kan man henvende sig til kassereren, der vil finde en “manuel” løsning.
På grund af det begrænsede antal pladser i kirken, er der sat et loft for, hvor mange medlemmer vi kan være i foreningen.
Eksisterende medlemmer fra sæson 20-21 har fortrinsret til pladserne i kirken og gentegning af deres medlemsskab frem til d. 31. juli 2021; men fra d. 1. august 2021 er der åbent for tegning af medlemsskab for såvel tidligere som nye – i den udstrækning, der er ledige pladser.

Obs. Vi har nu nået det maximale medlemstal på 300 og lukker derfor for nye indmeldelser for sæsonen 2020-21. Vi takker for den store opbakning og glæder os til at byde jer velkommen til den nye sæson!
Hvis man stadig ønsker at blive medlem, kan man henvende sig til foreningens kasserer, Jens Erik Basballe via info@hkmf.dk, og blive skrevet på en nummereret venteliste.