– BESTYRELSE

Bestyrelse i Hellerup Kammermusikforening efter generalforsamlingen den 27. februar 2023

Formand: Jens Elvekjær
Næstformand: Soo-Kyung Hong
Kasserer: Jens Erik Basballe
Bestyrelsesmedlem: Helle Caspersen
Bestyrelsesmedlem: Kaj Jakobsen
Bestyrelsesmedlem: Lill Moll
Bestyrelsesmedlem: Maja Mølholm
Bestyrelsesmedlem: Thorkild Pedersen
Revisor: John Miller

 

– VEDTÆGTER

Vedtægter for Hellerup Kammermusikforening (downloade PDF)

 

– GENERALFORSAMLING

Hvert år holder Hellerup Kammermusikforening generalforsamling i forbindelse med den første koncert i det nye år.

Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt