Indmeldelse

Nu kan man indmelde sig til næste sæson!
Vi gør opmærksom på, at det på generalforsamlingen d. 31. maj 2021 blev vedtaget, at fortsat medlemsskab fra sæson 20-21 til sæson 21-22 kun betales med 300 kr. på grund af Corona-aflysningerne i sidste sæson, mens nytegninger betales med 600 kr. Hvis gentegning ikke ønskes, vil kompensation for de manglende koncerter ikke finde sted. Kontingentet dækker i sæson 21-22 6 koncerter.
Børn og unge under 25, samt studerende kan få abonnement for halv pris, dvs. 300,- kr. og løssalgsbilletter til 70,- kr.

Gentegning af medlemsskab sker ved betaling via bankoverførsel til foreningens konto:
Reg. 2135, Konto: 6270 160 342
– med angivelse af navn (navne), adresse, e-mail adresse og telefon (helst mobil).
(Vi vil gerne have mulighed for at kontakte medlemmerne hurtigt og uden de store omkostninger ved evt. ændringer).

Nyt: Når bankoverførslen er modtaget, tilsendes via e-mal et link til Place2Book, som medlemmet kan bruge til udprintning af et medlemskort til sæsonen, eller til få et skærmbillede på en mobiltelefon (smartphone). (“Køb af gratis medlems-billet”). Billetten vil indeholde en unik stregkode, som kan scannes ved indgangen.
Har man ikke print-mulighed eller en moderne mobiltelefon, kan man henvende sig til kassereren, der vil finde en “manuel” løsning.
På grund af det begrænsede antal pladser i kirken, er der sat et loft for, hvor mange medlemmer vi kan være i foreningen.
Eksisterende medlemmer fra sæson 20-21 har fortrinsret til pladserne i kirken og gentegning af deres medlemsskab frem til d. 31. juli 2021; men fra d. 1. august 2021 er der åbent for tegning af medlemsskab for såvel tidligere som nye – i den udstrækning, der er ledige pladser.