En grænseoverskridende musik

* * * * *
Anmeldelse: En grænseoverskridende musik

De har tidligere spillet for paven i Rom, og i sidste uge spillede de i Helleruplund Kirke. Og det gjorde Henschel Quartett fremragende, mener vor anmelder

AF HANS OVESEN

Den fremragende tyske strygekvartet Henschel Quartett præsenterede et interessant program ved koncerten i Hellerup Kammermusikforening mandag den 6. februar: Mozarts såkaldte Dissonanskvartet, Erwin Schulhoffs ironiske 5 stykker for strygekvartet og Beethovens op. 131, som han skrev efter, at han var blevet døv, og som så vidt vides ikke blev opført i hans levetid.

Det var på Mozarts tid, at komponister så småt begyndte at gøre sig fri af ansættelserne ved kirker og fyrstehuse med de krav til kompositionerne, som disse bindinger indebar.

Mozart og siden Beethoven forsøgte sig som ‘frie’ kunstnere for et borgerligt publikum med risiko for, at entreindtægterne ved koncerterne ikke var tilstrækkelige som livsgrundlag.

I de tidligere ansættelser ved kirke og hof blev komponister betragtet som musikalske håndværkere, mens de ved at bevæge sig ud på det frie marked forvandlede sig til kunstnere, der udtrykte deres geni og følelser gennem musikken. Som bekendt endte det for Mozarts vedkommende i fattigdom og tidlig død.

Nye veje i musikken

Til gengæld åbnede det ‘frie’ liv muligheden for at forme musikken efter komponistens eget hoved og ikke efter, hvad fyrste eller gejstlighed forlangte. Mozarts dissonanskvartet kan ses som et af den slags mere radikale forsøg på at finde nye veje i musikken.

Det kommer tydeligst til udtryk i indledningen til første sats, som – helt ude af trit med den vedtagne måde at starte en strygekvartet på – begynder i ganske langsomt tempo og med et væld af voldsomt dissonerende harmonier.

Også i finalen eksperimenterer Mozart med det musikalske udtryk i uvante harmonier og pludselige, næsten brutale pauser. Selv om kvartetten står i den lyse C-dur er der noget sørgmodigt over den, blandt andet med andensatsens tema i kromatisk faldende intervaller.

Henschel Quartett spiller ekspressivt og sensuelt med en meget plastisk dynamik – fra det sarteste piano til det voldsomste fortissimo. Deres spil er båret af stor klarhed i stemmerne og en smuk balance mellem instrumenterne.

Døde i kz-lejr

Den nu relativt ukendte Erwin Schulhoff (1894-1942) var i sin tid en berømt klavervirtuos med stort publikumstække. Hans liv endte tragisk, da han som jøde, kommunist og komponist af ‘Entartete Musik’ blev arresteret af nazisterne og sendt i koncentrationslejr, hvor han døde af tuberkulose.

I sin storhedstid som pianist og komponist var han stærkt optaget af tidens musik – også den mere populære slags. Hans ‘Fünf Stücke für Streichquartett’ er ironiske kommentarer til bl.a. Wienervals og Tango, hele vejen dog holdt i hans eget stærkt personlige udtryk.

Wienervalsen er således skrevet i fire(!) fjerdedels takt, og tangoen dukker op som rytmiske og melodiske motiver hist og her i et ellers helt modgående klangligt univers. Det er musik, der med megen humor sprænger grænser.

Også Beethoven var med sin Strygekvartet i cis-mol ude i et opgør med de gængse normer for kvartetters form og udtryk. Cis-mol kvartetten består af hele syv satser, der spilles uden ophold mellem satserne.

Vi kommer hele vejen rundt i følelsesregistret, og de stærkt kontrasterende tempi og klangfarver samler sig forunderligt i et sammenhængende monumentalt udtryk.

Henschelkvartettens energi og indlevelse i musikken er smittende. Af og til var der ligefrem risiko for, at andenviolinisten var ved at dratte ned af stolen af lutter begejstring.

Kvartetten har spillet i kammermusikforeningen før, og dette besøg var forhåbentlig ikke deres sidste.

www.gentofte.lokalavisen.dk