Trio con Brio er et sublimt ensemble

Anmeldelse: Beethoven con Brio

Trio con Brio beviste atter, at de er et sublimt ensemble, da de åbnede den nye sæson i Hellerup Kammermusikforening

AF HANS OVESEN

Beethoven beundrede Mozart og blev uddannet som komponist hos blandt andre datidens mester og musikautoritet, Joseph Haydn.

Men unge Ludwig van Beethoven (1770-1827) ville mere og andet end at følge wienerklassikkens slagne vej med dens relativt faste regler for musikkens opbygning, harmonik og opførelsespraksis.

Musikken skulle ikke være til underholdning eller underlægges diverse kirkelige eller verdslige ritualer. Musikken skulle være sig selv, et kunstnerisk udtryk i sin egen ret – en indstilling til kunsten, som foregriber for eksempel det moderne maleri, som gør op med det genkendelige motiv og insisterer på, at maleriet ‘blot’ er farver, flader og komposition – og som hos Beethoven udmøntedes i et opgør med tidens normer.

Musikkens satsopbygning – satsernes antal, rækkefølge, forskellige tempi, varighed – skulle udspringe af, hvad komponisten ville udtrykke og ikke af en forud besluttet skematik, ligesom de musikalske temaer ikke skulle være bundet til hver sin sats, men være gennemgående i forskellige bearbejdninger i den samlede komposition.

Kompositionen selv skulle netop være en stor, sammenhængende helhed af livets mangfoldighed i kunstnerisk form.

Beethoven var tidligt i sit liv ude for familiære tragedier, et svækket helbred og senere den fatale døvhed og var i lange perioder plaget af depressioner og selvmordstanker. Mørket ligger som en undertone i det meste af Beethovens musik. Men hans musik har også sine lystige sider, sin vrede, sin poesi, sin længsel og sin heroisme.

Beethoven vil rundt i hele følelsesregistret, hans kompositioner er overordentlig komplekse og stiller store krav til musikerne.

Vidunderlig vitalitet

Trio con Brio er i gang med at indspille samtlige Beethovens klavertrioer på CD, et omfattende projekt, der forventes at vare til en gang i 2019.

Mandag den 2. oktober i Helleruplund Kirke fik vi med tre af klavertrioerne en prøve på, hvad man kan glæde sig til. Trioen består af Soo-Jin Hong på violin, Soo-Kyung Hong på cello og Jens Elvekjær på klaver og indledte – som det er ved at være tradition i Hellerup Kammermusikforening – den nye koncertsæson.

Aftenens repertoire var ungdomsværket Klavertrio i G-dur, opus 1 nr. 2, færdigskrevet da Beethoven var 24, 10 Variationer over ‘Ich bin der Schneider Kakadu’ opus 121a, da han var midt i trediverne og Klavertrioen kaldet ‘Ærkehertugen’ opus 97 fra 1811, da han var 31.

De tre stykker blev spillet med Trio con Brios vidunderlige vitalitet og overskud og med en enorm ekspressivitet fra det sarteste pianissimo til eksplosive fortissimo helt i Beethovens ånd.

Stykkerne er både vemodige og lystige, af og til næsten kåde, med smittende melodiske temaer og en ofte overrumplende dynamik. Kakadutrioen, der som ‘et tema med variationer’ er det mest traditionelle af de tre værker, bliver mod slutningen herligt legesyg, blandt andet med klavertriller som underlag for pizzicato-passager i strygerne eller et par muntre takter, hvor klaveret imiterer en spilledåse.

I ‘Ærkehertugen’ kaster Beethoven sig ud i nogle uforudsigelige og vildt komplicerede rytmiske figurer, der lyder som var de skrevet hundrede år senere. I alle værkerne optræder ‘fugerede’ takter, hvor de melodiske motiver springer frem og tilbage mellem de tre instrumenter. Jo, Beethoven var også oplært i barokkens fuga og kontrapunkt.

Trio con Brio er et sublimt ensemble. Beethoven må have roteret i sin grav, ikke af ærgrelse, men af stolthed og lykke.

www.gentofte.lokalavisen.dk