Nyt sæsonprogram

– Det nye sæsonprogram er netop blevet opdateret på hjemmesiden! Her på siden kan man nu læse nærmere om musikerne og de enkelte koncertprogrammer.

Man kan med fordel allerede nu indmelde sig og få tilsendt medlemskort per post.

Medlemsskab og billetter

For at sikre det høje kunstneriske niveau af vore koncerter og pga. det meget hurtigt voksende medlemstal er det ved sidste generalforsamling blevet vedtaget, at kontingentet hæves til 600 kr fra næste sæson og antallet af gæstebilletter sættes ned til 1 gæstebillet per medlem.