Medlemsskab

Der er rigtigt mange nye tilmeldinger til musikforeningen i år.

Derfor beder vi allerede eksisterende medlemmer i sæsonen 2018/2019 om inden 15. september 2019 at forny medlemskabet ved at overføre kontingentet på 600 kr. til foreningens konto i Nordea reg.nr. 2135, kontonummer 6270 160 342.

Hvis man endnu ikke er medlem, men ønsker at blive det, kan man komme på en nummereret venteliste, ved at henvende sig til foreningens kasserer, Tom Boye Poulsen på info@hkmf.dk.

Vi giver besked til nye medlemmer snarest muligt efter d. 15. september.

Hvis man ikke gentegner sit medlemskab inden d. 15. september, betragtes man som værende udmeldt.